Om prosjektet

Hva?

Alkoholpolitikk.no er en ressursside for et landsdekkende nettverk av folk som er opptatt av eget nærmiljø og vil bidra til en mer restriktiv alkoholpolitikk. Det eneste kriteriet for deltakelse er at du krysser av for at du ønsker å jobbe for en mer restriktiv alkoholpolitikk. Målet er å få til en mer effektiv deling av alt det alkoholpolitiske arbeidet som skjer kommunene. 

I første omgang fokuserer vi på disse 34 kommunene, men dersom noen ønsker å bruke verktøyet på andre kommuner er det mulig å ta kontakt. 

Lokale aktivister samler inn informasjon om alkoholpolitikken i sin kommune. Denne informasjonen og gruppens arbeidsdokumenter gjøres tilgjengelig for andre aktivister. Der blir den liggende slik at nye aktivister som kommer til senere, lett kan overta arbeidet, også flere år fra nå. Aktivistene oppfordres også til å dele nyttig informasjon med det nasjonale nettverket, slik at aktivister i ulike kommuner kan lære av hverandre. 

Hvordan?

Vi bruker internettbaserte verktøy for å samarbeide. Man kan for eksempel:

  • Laste opp og lese aktuelle dokumenter, for eksempel høringsuttalelser, brv til kommunen, arrangementsinvitajoner og pressemeldinger.
  • Skrive og samarbeide om egne dokumenter.
  • Få oversikt og kontaktinformasjon til andre lokale aktivister.
  • Diskutere seg imellom på internett.
  • Arrangere nettmøter.

Hvem står bak?

Aktiv Alkoholpolitikk er et prosjekt under DNT - Edru livsstil (avhold.no). Prosjektet støttes også med midler fra Helsedirektoratet.