Steg 1: Velg hvordan du vil bidra

Du kan bidra på to måter:

Bli medlem i nettverket! Som medlem får du tilgang til andre aktivister i ditt område, du kan laste opp filer til din kommunes mappe, du kan samarbeide med andre om leserinlegg og andre skriftlige dokumenter med mer.

Hvis du ikke ønsker å være en del av nettverket, men har relevant informasjon å komme med - kan du sende dette inn til oss. Vi setter pris på alle bidrag. Aktuelle ting å sende inn kan være ruspolitiske handlingsplaner, referater fra møter hvor dette har vært diskutert, leserinnlegg du eller andre har skrevet med mer. Vi sørger for at dokumentene når den rette mottaker.