Rapporter og fakta

Kommunal forvaltning av alkoholloven

Actis publiserte sitt første notat i 2014 om lokal alkoholpolitikk. Rapporten avdekker blandt annet at brudd på alkoholloven skjelden får konsekvenser, at det er for få kontroller og at behandlingen av lovbrudd er for lite konsekvent. Det viser seg også at næringshensyn ofte settes foran ruspolitiske hensyn, og at dette både svekker både virkningen av kontrollsystemet og skaper store forskjeller fra kommune til kommune.

Actis-notat 1:2014: Kommunal forvaltning av alkoholloven: Brudd uten konsekvenser

 

Alkoholsalg til mindreårige

Skjenkekontrollen er Juventes litt hemmelige tjeneste. Gjennom Skjenkekontrollen-kampanjen avslører Juvente dårlige rutiner og lovbrudd ved alkoholsalg i butikker over hele landet. Målet med kampanjen er å redusere ungdomsfyll ved å få kommunene til å skjerpe kontrollene av dagligvarebutikker.

Det er lett for mindreårige å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker og på utesteder – selv uten falsk legitimasjon. Skjenkekontrollen-kampanjen går ut på å teste om butikker selger alkohol til mindreårige. Juventemedlemmer mellom 14 og 16 år går inn i en butikk, plukker med seg øl eller rusbrus, og går til kassa for å betale. Vi fører statistikk over alle forsøkene for å se hvilke kommuner, fylker og butikkjeder som er dårligst på alderskontroll. Rapportene kan du lese her:

Kontrollrapport 2010

Kontrollrapport 2011

Kontrollrapport 2012

Kontrollrapport 2013